Belangrijke gegevens| Het KPN Netwerk
Direct naar hoofdinhoud
  • We sluiten je kosteloos aan
  • Snel, stabiel internet met glasvezel
  • Al ruim 4 miljoen adressen aangesloten

Belangrijke gegevensKPN

Contactgegevens

Bezoekadres
KPN
Stationsstraat 115, 3811 MH Amersfoort


Postadres

KPN
Postbus 3053, 3800 DB Amersfoort

Telefoonnummer
:
088 006 37 44

Postadres retouren
“Postbus 4193, 3006 AD Rotterdam” is bestemd voor onbestelbare post. Dit adres is ongeschikt voor reguliere post. De adressen van retourpost worden alleen ingescand, de inhoud wordt niet gelezen, waarna het poststuk wordt vernietigd.

Gegevens Kamer van Koophandel

Netwerkexploitatiemaatschappij B.V ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08120344
Btw-nummer NL812807716B01

Gegevens toezichthouders 

Klantenservice

Heb je een vraag over ons netwerk? Dan ben je het snelst geholpen bij onze klantenservice.

Geschillencommissie

Kom je er niet uit met onze klantenservice? Nadat je een klacht hebt ingediend bij onze klantenservice, kun je terecht bij De Geschillencommissie. Of je kunt een klacht indienen via het ODR platform. Het platform verwijst je naar een geschillencommissie die je klacht behandelt.