“Glasvezel maakt de stad aantrekkelijker”
Direct naar hoofdinhoud
Glasvezel stories

“Glasvezel maakt de stad aantrekkelijker”

Glasvezel op rol

Heel Nederland krijgt glasvezel. Van Heerenveen tot Roermond. In deze serie vertellen wethouders en ambtenaren hoe de komst van glasvezel bijdraagt aan hun ambities en over hun ervaringen met deze grootscheepse operatie. In deze aflevering zijn we in Roermond, waar wethouder Rens Evers hoopt dat de leerpunten uit het eerste jaar het vervolg van de aanleg ten goede komen. 

Ze waren in Roermond niet onbekend met glasvezel toen KPN zich meldde om het stedelijk gebied van supersnel internet te voorzien. Waar veel gemeentes eerst de stads- of dorpskern aangesloten zien worden, daar kregen in Noord-Limburg de bewoners in het buitengebied als eerste een glasvezelaansluiting. “Het was mede op initiatief van de provincie Limburg. Zij hebben aan de gemeentes voorgesteld samen op te trekken  Een mooi initiatief waar wij vanuit de gemeente Roermond graag aan meewerkten” legt wethouder Rens Evers uit.

Hoe reageerden jullie toen KPN zich meldde?

“Natuurlijk vonden we het fijn dat de markt ook mogelijkheden zag om glasvezel in het stedelijk gebied aan te leggen. Dat is hartstikke goed en ook hartstikke nodig, want uiteindelijk zijn inwoners en bedrijven gebaat bij snel internet, waar ze op kunnen bouwen en vertrouwen. Het maakt de stad aantrekkelijker.”

Dus vonden er zoals gebruikelijk gesprekken plaats tussen de gemeente en KPN. Samen werkten ze toe naar een samenwerkingsovereenkomst, die uiteindelijk in juli 2020 werd getekend door de wethouder en KPN-regiodirecteur Anja de Vos-Biemans. De aanleg startte in mei 2021.

“Na de eerste ambtelijke voorbereidingen  hebben Anja de Vos-Biemans en ik op bestuurlijk niveau verder gesproken, omdat er nog een paar knopen doorgehakt moesten worden. Waarna de weg open lag om van start te gaan,” vertelt Evers over de aanloopperiode.

Inwoners en bedrijven zijn gebaat bij snel internet, waar ze op kunnen bouwen en vertrouwen. Het maakt de stad aantrekkelijker."
Rens Evers, wethouder bij gemeente Roermond

Wat waren de belangrijkste punten die nog besproken werden?

“Het zat op technische details. De meest heikele punten die we bespraken hadden te maken met de diepteligging van de ondergrondse infrastructuur en de kwaliteit van oplevering bestrating en sierbestrating. De gemeente Roermond is trots op de kwaliteit van haar openbare ruimte en dat wilden we ook richting toekomst goed borgen. In goed onderling overleg is het gelukt om hier overeenstemming in te bereiken. Vervolgens hebben we een toezichthouder op het werk gezet, wat maakt dat er heel snel geschakeld kan worden tussen KPN en ons als gemeente.”

Waar is vooral contact over?

“Natuurlijk wil je dat het altijd direct goed gaat – en gemiddeld genomen gaat het ook best goed – maar er zijn altijd plekken dat je denkt: dat had echt beter gekund. De bestrating wordt bijvoorbeeld niet altijd even recht teruggelegd of er ontstaan verzakkingen in het trottoir. In ieder geval niet conform de kwaliteitseisen die wij daaraan gesteld hebben. Onze toezichthouder gaat daarover in overleg met KPN en maakt het oppakken van verbeterpunten bespreekbaar.

Hoe verlopen die gesprekken?

“KPN is goed bereikbaar. We hebben korte lijntjes en de problemen worden doorgaans adequaat opgelost. Natuurlijk zijn er in elke samenwerking hick-ups, maar zolang je daar open over kunt praten en je zoekt samen naar een oplossing, is het goed.”

Verloopt de communicatie met de inwoners van de stad ook goed?

“De informatie richting inwoners is in principe op orde. Ze krijgen meerdere brieven waarin de komst van glasvezel en de werkzaamheden worden aangekondigd. Je hoopt natuurlijk dat iedereen ook al die brieven openmaakt."

Ziet u daarin nog andere kansen?

“Wat steeds meer speelt – en dat geldt niet alleen voor KPN, maar ook voor andere organisaties en ons als gemeente: mensen willen betrokken worden. Wanneer er bijvoorbeeld ergens in de openbare ruimte een bovengrondse kast verschijnt, dan willen mensen graag meedenken over de locatie. Op het moment dat dit niet gebeurt, voelen mensen zich niet gezien en gehoord. Het is zaak om met inwoners de verbinding aan te gaan en hen te betrekken  bij hun omgeving. Dit  draagt bij aan een positieve ervaring bij aanleg. Daar moet je wel net dat stapje extra voor doen richting inwoners.”


Rens Evers

De aanleg in uw gemeente gaat nog even door. Waar hoopt u op de komende tijd?

“Ik hoop dat we de lessen die we nu in het eerste jaar leren, als leermomenten gebruiken om de overlast zo laag mogelijk te houden. En dat we de verbinding met de inwoners en de samenwerking met elkaar blijven opzoeken. Niet alleen tussen KPN en de gemeente, maar ook met mogelijke andere aanbieders die in hetzelfde gebied aan de slag willen. Ik vind dat echt heel erg belangrijk. Als we over de kleine knel- en zorgpunten die er zijn met elkaar kunnen praten zoals we tot nu toe hebben gedaan, heb ik er vertrouwen in dat we er samen uit komen.”

Bekijk andere verhalen