“We willen glasvezel omdat het van meerwaarde is voor onze inwoners”
Direct naar hoofdinhoud
Glasvezel stories

“We willen glasvezel omdat het van meerwaarde is voor onze inwoners”

Heel Nederland krijgt glasvezel. Van Heerenveen tot Roermond. In deze serie vertellen wethouders en ambtenaren hoe de komst van glasvezel bijdraagt aan hun ambities en over hun ervaringen met deze grootscheepse operatie. Dit keer zijn we in Vlaardingen, waar wethouder Bart Bikkers in KPN een partner vond om een belangrijke vraag van de gemeenteraad te beantwoorden.

“Eigenlijk gaf de raad al een paar jaar aan heel graag glasvezel in de gemeente te willen,” vertelt wethouder Bart Bikkers desgevraagd. Ondanks deze wens duurde het even voordat er een partij was die in Vlaardingen een glasvezelnetwerk aan wilde leggen. “Het college had altijd aan de raad geantwoord dat het niet aan de gemeente, maar aan de markt was om het initiatief voor de aanleg te nemen. Ik merkte wel dat partijen steeds actiever gingen zoeken naar mogelijkheden om aan te leggen. Net als andere steden in West-Nederland hebben we hier een zachte bodem en daar hoort standaard een degeneratievergoeding bij. KPN gaf daarom ook aan: we zien dat er mogelijkheden zijn, maar het is moeilijk om de business case rond te maken.”

Wat gebeurde er vervolgens?

“Ik heb overleg gehad met de raad. We hebben besproken dat het een uitdaging werd voor de markt om aan de slag te gaan. Ik gaf aan dat we het ook als investering konden zien. Net zoals we als gemeente in de bovengrondse infrastructuur investeren, zo kon dit een investering in de ondergrondse infrastructuur zijn. Misschien moesten we, gezien de grootte van het project, minder star vasthouden aan de VNG-modellen die leiden tot een hoge aanlegprijs. De raad zag daarop dat als we glasvezel wilden – en dat was hun belangrijkste wens – dat we iets moesten doen met die degeneratievergoeding.”

“Vervolgens zijn we weer in gesprek gegaan met KPN. Dat gebeurde met wederzijds respect voor elkaars belangen. We hadden daarbij beiden een doelstelling: KPN wil glasvezel aanleggen vanuit een commercieel belang; wij willen glasvezel laten aanleggen, omdat we ervan overtuigd zijn dat de digitalisering een vlucht neemt de komende jaren en dat glasvezel dus van meerwaarde is voor onze inwoners. Door de grootschaligheid van de verglazing in onze stad konden we anders omgaan met de standaard degeneratievergoeding en loopt de gemeente geen grote risico’s. Ik ben heel blij dat het is gelukt, dat ik de ruimte heb gekregen van de raad om hiermee aan de slag te gaan.”

In februari van dit jaar tekende Bikkers namens de gemeente Vlaardingen de samenwerkingsovereenkomst met KPN. Eind 2022 start de aanleg van glasvezel in de Zuid-Hollandse stad.

Wethouder Bikkers van gemeente Vlaardingen en Bartho Boer van KPN tekenen de samenwerkingsovereenkomst om de uitrol van glasvezel mogelijk te maken.
Er gaat 200 kilometer aan kabel de grond in. Op een stad van 72.000 inwoners is dat best een ingreep.”
Bart Bikkers, wethouder bij gemeente Vlaardingen

Wat waren de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt in het voortraject?

“Als eerste dus de afgesproken vergoeding door KPN, zodat wij als gemeente geen risico’s lopen. Op het moment dat er na de aanleg verzakkingen zijn of andere dingen niet goed gaan, dan moest daar een goed bedrag tegenover staan. We wilden ook toezicht houden op de aanleg en daar goede communicatie met elkaar daarover hebben. En het was belangrijk dat we snel konden beginnen. We moesten dit moment pakken. Ik had niet bij de raad terug kunnen komen om te vertellen dat zij weliswaar een besluit hadden genomen, maar dat we pas over vier jaar aan de slag zouden gaan. De voortvarendheid die KPN heeft laten zien om snel te starten, is dus heel positief. Een ander belangrijk element is dat ze het hele stedelijk gebied verglazen en niet maar een paar wijken.”

Hoe is de komst van glasvezel ontvangen door de inwoners van de stad?

“Er zijn mensen die heel erg blij zijn en vragen wanneer ze aan de beurt zijn. Er zijn ook mensen die zeggen: wat een onzin, ik heb al goed internet. Dat kan ook. Je hoeft het niet af te nemen, maar het kán. Het is wat KPN aanbiedt en wij werken daar als gemeente aan mee, omdat we het van belang vinden dat iedere aanbieder die iets toevoegt aan onze stad de ruimte krijgt. En dat is bij glasvezel zeker het geval. Het zorgt niet alleen voor stabieler en sneller internet, maar het is ook duurzamer en kost minder energie. Tegelijkertijd zeg ik daar altijd bij: we gaan de komende jaren merken dat er flink gegraven wordt in onze stad. Er gaat 200 kilometer aan kabel de grond in. Op een stad van 72.000 inwoners is dat best een ingreep.”

Vezel op rol

Zijn daar zorgen over?

“Er komen soms wel vragen uit de raad over de uitvoering en de overlast. Ik vertel dan het verhaal zoals KPN het mij heeft uitgelegd: ’s ochtends komen ze aan en als je ’s middags thuiskomt uit je werk is de straat weer dicht. Het is niet zo dat dagenlang je straat openligt, maar het zal altijd tot een beetje overlast leiden. Maar daarvan zeg ik altijd: als je thuis een nieuwe keuken wilt en een verbouwing doet, dan heb je ook een paar dagen rotzooi in huis, maar daarna kun je wel 20 jaar genieten van een hele mooie keuken. Dat is met dit verhaal ook zo. Het geeft een dag overlast - of een aantal dagen als je door je buurt rijdt - maar daarna heb je er tientallen jaren profijt van.”

De aanleg start over een paar maanden. Wat gebeurt er in de tussenliggende tijd?

“We kijken hoe we een aantal werkzaamheden samen kunnen pakken. We gaan bijvoorbeeld een van onze wijken het komende jaar met 50 centimeter ophogen, dan hoef je als KPN nog maar 10 centimeter te graven. Dat scheelt. Of misschien kunnen we samen optrekken als wij in een wijk de riolering vervangen? KPN maakt nu een planning en die leggen we naast onze planningen. Ik realiseer me dat het een uitdaging is om alles op elkaar af te stemmen, maar we moeten het overal waar het kan doen. Het is vervelend om naar buiten te kijken en de straat open te zien gaan en dan drie weken later hetzelfde te zien gebeuren.”

Ziet u verder nog uitdagingen voor het project?

“Ik denk dat er een grote uitdaging voor KPN ligt om binnen te komen. En dan vooral bij appartementencomplexen en in afstemming met VvE’s. Wij kunnen hierover meedenken, maar het is uiteindelijk aan KPN om achter de voordeur te komen en aansluitingen te maken. Hetzelfde geldt voor de communicatie met inwoners. Wij hebben daar een rol in, maar de verantwoordelijkheid ligt bij KPN. En uiteindelijk is communicatie het allerbelangrijkst. Als inwoners weten waar ze aan toe zijn, staan ze niet voor verrassingen en komen er ook geen vragen. Maar KPN doet het natuurlijk niet voor het eerst. Er zijn zoveel gemeentes die ons al voor zijn gegaan. Ik heb er daarom alle vertrouwen in dat het goed komt.”

Vlaardingen2

Bekijk andere verhalen