Hoe duurzaam is glasvezel?
Direct naar hoofdinhoud
Glasvezel stories

Glasvezel: het meest duurzame netwerk

Glasvezel is niet alleen het snelste, maar ook het duurzaamste netwerk. Benieuwd hoe dit zit? We leggen het je uit.

Glasvezel verbruikt minder energie 

Data wordt over de glasvezelkabel verstuurd via lichtsignalen. Het glasvezelnetwerk gebruikt hierdoor veel minder stroom dan andere vaste netwerken. Die bestaan namelijk uit koperen kabels die data doorgeven via stroomsignalen. Dat kost veel meer energie. 

Het netwerk is klimaatneutraal

Het glasvezelnetwerk gebruikt duurzame energie. Denk aan energie van windmolens of zonnepanelen. Is er geen wind of zon? Dan gebruikt het netwerk energie die duurzaam is opgeslagen in batterijen of waterstofcellen. Dit maakt het glasvezelnetwerk klimaatneutraal: het draagt niet bij aan klimaatverandering.
KPN Netwerk over duurzaamheid - Zonnepanelen en groen

Klaar voor de toekomst

Glasvezel is nu al super snel. Maar de topsnelheid is nog altijd niet in zicht. Dat komt goed uit. Want ons internetgebruik blijft stijgen en we verbruiken meer en meer data. Alleen glasvezel kan deze stijgende vraag aan. Het glasvezelnetwerk gaat dus nog heel lang mee.  

Minder grondstoffen nodig

Van de kabels in de grond tot de aansluiting in je huis. We gebruiken verschillende materialen voor ons netwerk. Deze materialen hergebruiken we zoveel mogelijk. Dit heet circulariteit. Nieuwe materialen laten maken is dan niet of minder nodig. 

Samen kom je verder

In Nederland liggen nog veel meer andere netwerken. Bijvoorbeeld voor verkeer, gas en elektriciteit. Samen met de beheerders van deze andere netwerken vormen we het Platform Groene Netten. Ons doel is om samen ons energiegebruik te verminderen en te verduurzamen. En om de circulaire economie te versnellen.