“Iedereen moet kunnen profiteren van glasvezel”
Direct naar hoofdinhoud
Glasvezel stories

“Iedereen moet kunnen profiteren van glasvezel”

Heel Nederland krijgt glasvezel. Van Heerenveen tot Roermond. In deze serie vertellen wethouders en ambtenaren hoe glasvezel bijdraagt aan hun ambities en over hun ervaringen met deze grootscheepse operatie. In deze aflevering zijn we in Leiden, waar projectmanager Bart van der Kamp merkte dat de aanvankelijke koudwatervrees nergens voor nodig was.

KPN startte begin 2022 met de aanleg van glasvezel in Leiden. Eind 2025 heeft iedere inwoner die dat wil een glasvezelaansluiting in huis. Projectmanager Bart van der Kamp is namens de gemeente verantwoordelijk voor een gestroomlijnde aanleg. Hij was betrokken bij de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen KPN en de gemeente en is het aanspreekpunt tijdens de aanleg. Hij deelt zijn ervaringen. 

“Ik stapte in augustus 2021 op een rijdende trein. De gesprekken tussen KPN en de gemeente liepen al langer. KPN mocht door wat er is vastgelegd in de Telecomwet sowieso aan komen leggen. Vanwege de omvang van het project wilden we nadere afspraken met elkaar maken. Dat heb ik begeleid en is vastgelegd in de SOK.”

Waarom was het maken van die afspraken zo belangrijk?

“De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er wel wat koudwatervrees was. De gedachte was: er komen mensen langs die niets met Leiden hebben, ze maken er een zooitje van, vertrekken weer en wij zitten met de gebakken peren. Er was echt vrees dat het kwalitatief onvoldoende zou zijn, dat de inwoners daar last van zouden hebben en dat wij als gemeente veel kosten zouden maken.”
Bart van der Kamp
We wilden dat KPN elk adres in de stad aansloot, niet alleen de makkelijke straatjes."
Bart van der Kamp, projectmanager bij gemeente Leiden

Wat bespraken jullie tijdens de overleggen?

“Als gemeente hadden we daarom 3 belangrijke uitgangspunten. Als eerste inclusiviteit: we wilden dat KPN elk adres in de stad aansloot, niet alleen de makkelijke straatjes. Iedereen moet kunnen profiteren van glasvezel. Het moest een cadeau aan de stad zijn. Daarnaast kostenneutraliteit: we wilden er niet op achteruit gaan, dus maakten we goede afspraken over de leges en de degeneratievergoeding. En als laatste de aansluiting bij andere projecten: we willen voorkomen dat inwoners meerdere keren met opengebroken straten te maken krijgen. Een eis was daarom dat KPN zo veel mogelijk meeging met andere projecten in de stad.”

Hoe was het gevoel na de gesprekken?

“Het waren goede gesprekken en we hebben harde afspraken gemaakt. Toch was er nog wat terughoudendheid. Het is een grootschalig project met onderdelen waar wij als gemeente nog geen ervaring mee hebben. We spraken bijvoorbeeld af dat KPN na de werkzaamheden zelf herstraat. Wij houden alleen toezicht. Dat doen we normaal nooit en voelde als een risico.”

Kort na het vastleggen van de SOK startten de werkzaamheden in Leiden-Noord. Van der Kamp bleef betrokken bij het project. “Ik houd me vooral bezig met de uitwerking van alle afspraken. Ik zorg dat het buiten goed loopt, dat er een toezichthouder is en dat die zijn werk kan doen en ik heb met regelmaat contact met KPN. Maar mijn rol wordt steeds kleiner. Het loopt, dus ik kan afstand nemen,” vat de projectleider samen.

Hoe verloopt de aanleg tot nu toe?

“De eerste ervaringen zijn erg positief. Er zijn 5 ploegen aan het werk in Leiden-Noord. Die leggen 2 á 2,5 kilometer per week aan. Ze gaan zo snel dat de overlast voor de inwoners beperkt is. Je gaat ’s ochtends naar je werk en denkt: ‘Hé, ze zijn met glasvezel bezig’. Je komt ’s avonds terug en ze zijn weer weg. Natuurlijk zijn er weleens wat klachten, maar het is niet zo dat de telefoon roodgloeiend staat. Het is niet anders dan bij een gemiddeld project waar de straat opengaat.”
Leiden

Wat zijn de aandachtspunten voor de komende periode?

“De plaatsing van de OAP-kasten (van waaruit de glasvezelkabels naar de woningen worden verdeeld, red.) levert nog wat discussie op met bijvoorbeeld de afdeling stedenbouw. Er worden toch 60 tot 70 van die kasten door heel Leiden geplaatst. Dat willen wij het liefst inpandig of zo veel mogelijk uit het zicht. KPN heeft weer bepaalde eisen voor de locatie van die kasten waardoor dat niet altijd kan. Daar voeren we gesprekken over. En het grote punt dat nog speelt is de komst van andere partijen die glasvezel aanleggen. Ook hier geldt: wij moeten ze die ruimte geven. We willen dan wel graag dat dit in goed overleg met KPN gebeurt, dat onze inwoners hier ook geen last van hebben. Dat proces loopt nog stroef. Wat ons betreft kan die afstemming beter.”

Hoe ziet de aanleg er verder nog uit?

“KPN is nog tot oktober dit jaar in Leiden-Noord bezig, dan trekt de karavaan naar Leiderdorp. Daar zijn ze een halfjaar en dan komen ze weer terug en sluiten ze de rest van de stad aan. En KPN zegt: wat er ook gebeurt, wij doen de hele stad. Eind 2025 heeft iedereen die dat wil dan een glasvezelaansluiting. Het mooie van glasvezel - van dit project - is dat het zo een klein kabeltje, dat je eigenlijk niet ziet, zoveel betekent voor de stad. Het is misschien onzichtbaar, maar elke inwoner van Leiden heeft er profijt van.” 

Bekijk andere verhalen