Zo onderscheidt KPN zich van andere partijen die glasvezel uitrollen in Nederland
Direct naar hoofdinhoud
Glasvezel stories

Zo onderscheidt KPN zich van andere partijen die glasvezel uitrollen in Nederland

In sommige gemeenten leggen wij een glasvezelnetwerk aan, terwijl een andere partij dat ook al heeft gedaan. Waarom doen we dat? Hoe gaat dat in zijn werk? We leggen je uit hoe het zit.

Samen met onze partner Glaspoort hebben we nu 46% van de Nederlandse huishoudens aangesloten en jaarlijks investeren we honderden miljoenen in de aanleg van een modern glasvezelnetwerk. Onze ambitie is om eind 2026 80% van alle huishoudens in Nederland van glasvezel te voorzien. Het is dan ook onvermijdelijk dat we vaker dan voorheen te maken krijgen met andere partijen die ook glasvezel uitrollen.

We spreken Jeroen van der Jagt, Regiodirecteur bij KPN. Namens KPN gaat Jeroen in gesprek met bestuurders en andere belanghebbenden. “We sluiten gemeente voor gemeente aan op ons netwerk. Daarbij merken we steeds vaker dat een andere partij ook al glasvezel heeft aangelegd, of heeft aangekondigd dat te gaan doen, en dat er – logischerwijs – vragen over die derdendynamiek worden gesteld.”

Hoe beantwoord je die vragen?

Jeroen: “Verreweg het belangrijkste thema bij dit onderwerp is dat wij het glasvezelnetwerk uitrollen ter vernieuwing van ons bestaande kopernetwerk. Dat is een langdurig traject dat al in 2006 begon met het verglazen van ons ‘core netwerk’, waarmee glasvezel al is uitgerold tot elke wijkkast. De laatste stap is het doortrekken van glasvezel tot in het huis zodat het kopernetwerk op termijn uitgezet kan worden. Daarmee zijn wij de enige partij in Nederland die grootschalig glasvezel uitrolt.”

“Glasvezel levert namelijk een snellere, stabielere en veiligere internetverbinding op voor bewoners en bedrijven. En het is zo ontworpen dat het makkelijk herbruikbaar is voor supersnel 5G in steden en gemeenten, smart city toepassingen en zakelijke aansluitingen, zonder dat er direct veel graafwerk nodig is. Bovendien staan we al jaren in de top 5 van de wereldwijd groenste telecomaanbieders en realiseren we een grote reductie van energieverbruik met de stap van koper naar glasvezel.”

Jeroen van der Jagt
Omdat we iedereen aansluiten, kan de hele regio profiteren van de voordelen van glasvezel."
Jeroen van der Jagt, Regiodirecteur bij KPN

“We sluiten iedereen aan. Dus niet alleen huishoudens, maar ook bedrijventerreinen, bijzondere gebouwen en bijvoorbeeld verkeerspleinen. Zo kan de hele regio profiteren van de voordelen van glasvezel. Combineer dat met de open infrastructuur van ons netwerk – waarbij bewoners dus zelf kiezen bij welke provider ze diensten afnemen – en je hebt de kern te pakken waarom ik dit verhaal altijd goed kan uitleggen in onze gesprekken met gemeenten.”

Geldt dat ook voor de bewoners in zo’n gebied?

“Jazeker. We leggen dit niet alleen zo goed mogelijk uit aan bestuurders, maar ook aan bewoners. We zien namelijk dat het belangrijk is aandacht te verlenen aan dit onderwerp wanneer het speelt, en doen dat dus ook. Wat daarbij helpt is dat wij niet aan vraagbundeling doen, of de verplichting om een abonnement af te sluiten. Bovendien is ons netwerk open en de aanleg ervan tot in de meterkast voor bewoners natuurlijk kosteloos.”

Waarom leveren jullie geen diensten over het netwerk dat al is aangelegd?

“We kiezen ervoor zelf netwerken aan te leggen omdat KPN met een perspectief voor de lange termijn investeert in Nederland. Ons van oudsher landelijk dekkende kopernetwerk is daar het beste voorbeeld van. We zoeken altijd naar de meest efficiënte manier om onze klanten van een glasvezelaansluiting te voorzien en daar hoort ook bij dat we samenwerking met andere partijen verkennen, mits die samenwerking ten minste even aantrekkelijk én kwalitatief is als zelf een netwerk aanleggen en exploiteren. Een model waarbij KPN toegang afneemt op een ander netwerk is voor zowel ons als onze klanten niet aantrekkelijk.”

Er kan wel overlast ontstaan doordat de straat twee keer opengaat, hoe zit dat?

Jeroen: “Dat klopt: ondanks dat wij gelukkig op zo’n manier kunnen aanleggen dat de straat binnen één dag weer dicht zit, kan een straat die twee keer open moet wel degelijk overlast geven. Dat is onwenselijk en niet nodig. En met de uitrol van glasvezel ben je er nog niet. Gemeenten staan namelijk voor grote transitieopgaven in de openbare ruimte.”
Wat is glasvezel

“Verreweg de beste manier om overlast te voorkomen is gezamenlijke aanleg. Met een andere partij die glasvezel aanlegt, een nutsvoorziener die ook zijn netwerk vernieuwt of tijdens een groot renovatietraject. Logischerwijs zien we dan ook dat steeds meer gemeenten waar twee of meer partijen een glasvezelnetwerk willen aanleggen, gezamenlijke aanleg eisen in specifieke gebieden zoals historische dorpskernen of stadscentra.”

“Wij zijn altijd bereid om gezamenlijk aan te leggen om overlast te voorkomen en ervoor te zorgen dat er voor een langere periode geen graafwerkzaamheden nodig zijn. Daarom proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium met gemeenten in gesprek te gaan. Juist dan kunnen we alle mogelijkheden verkennen en is er ruimte voor continue verbetering en een efficiënte aanleg die we in één werkgang kunnen uitvoeren.”

Bekijk andere verhalen

Eerder publiceerden we een serie waarin wethouders en ambtenaren vertellen hoe glasvezel bijdraagt aan hun ambities en over hun ervaringen met de grootscheepse operatie van glasvezeluitrol in Nederland. Lees hieronder verder voor de verhalen van deze ervaringsdeskundigen.