Privacy statement | Het KPN Netwerk
Direct naar hoofdinhoud
 • We sluiten je kosteloos aan
 • Snel, stabiel internet met glasvezel
 • Al ruim 4 miljoen adressen aangesloten

Privacy statement

Laatst bijgewerkt op: 08-08-2023

In dit privacy statement zetten wij voor je op een met welk doel KPN en haar partners persoonsgegevens verwerken en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

KPN is een handelsnaam van Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. met KVK nummer 08120344. De Netwerk Exploitatie Maatschappij B.V. gevestigd aan Stationsstraat 115, 3811 MH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KPN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat wij deze hebben verkregen via externe bronnen. Zo realiseren, onderhouden en beheren wij het glasvezelnetwerk en je glasvezelaansluiting.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Foto’s over van de aansluiting op je adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KPN verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te controleren welke aansluitmogelijkheden er zijn op je adres
 • Om je adres aan te laten sluiten op het glasvezelnetwerk

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Afsluiten en uitvoeren van contract voor een Vastrechtvergoeding

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 

Wij mogen je persoonsgegevens alleen gebruiken als we daar een goede reden voor hebben. Wij gebruiken je gegevens alleen wanneer:

 • Het noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst - zoals voor de dienstverlening, netwerkplanning, -beheer en -beveiliging en het delen met aanlegpartijen
 • Wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting - we bewaren facturen bijvoorbeeld voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst

 • Wij een gerechtvaardigd belang hebben - deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; informeren over aanleggen van netwerk in jouw buurt

 • Toestemming - bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde marketing en verkoop

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KPN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld de gegevens die je met ons hebt gedeeld voor het aanleggen van glasvezel worden tot maximaal 90 dagen nadat het project door ons is afgerond bewaard. De gegevens die je hebt gedeeld via de postcodecheck worden maximaal na 2 jaar verwijderd. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KPN neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of met onze security officer via privacy-kpnnetwerknl@kpn.com.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KPN verkoopt je gegevens niet aan derde partijen en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de aanleg en beheer van glasnetwerken. Als deze derden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden toegang hebben tot jouw gegevens, dan heeft KPN de nodige contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

 

Informatie via externe bronnen

Ter voorbereiding van het aanleggen van ons glasvezelnetwerk, het informeren over toekomstige werkzaamheden in de buurt en om bewoners toestemming te vragen voor een aansluiting op ons netwerk gebruiken wij gegevens die afkomstig zijn uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) via het Kadaster. De BAG bevat alleen gegevens van adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte en het gebruiksdoel. De BAG bevat geen gegevens over de bewoner(s) van een pand. Deze gegevens worden beheerd door de gemeentes.

 

Jouw rechten

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen door een brief of e-mail te sturen. Zorg ervoor dat je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer, emailadres en een kopie van een geldig afgeschermd legitimatiebewijs bij deze brief of mail zitten. Met afgeschermd bedoelen we dat je foto en BSN niet zichtbaar zijn.

KPN wijst je er daarnaast op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze pagina.

 

Contact

 

Klantenservice

KPN, Stationsstraat 115, 3811 MH, Amersfoort, 0880063710

Uitoefenen van je rechten of vragen over onze beveiliging

KPN o.v.v. klantreacties t.a.v. Dhr. J. ten Hove (Security Officer) Postbus 3053 3800DB Amersfoort, privacy-kpnnetwerknl@kpn.com.

Functionaris Gegevensbescherming

Dhr.J. Jongenelen is de Functionaris Gegevensbescherming van KPN. Hij is te bereiken via privacyofficer@kpn.com.

 

Homepage